Aktuellt

Protokoll Höstmöte 7 Oktober 2023

Skrivet av Michael Thisted

31 januari, 2024

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2023-10-07

 

 1. Höstmötets öppnande av RBF ordförande.
 2. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Axel Carlsson samt Frank Stenholm valdes.
 3. Fastställande av dagordning. Godkänd.
 4. Mötets behöriga utlysande. Utlyst på tavlor & hemsida, godkänt.
 5. Ordföranden informerade mötesdeltagarna om att de som missade vårstädningen eftersom hemsidan låg nere, deltar vid höstens arbetsdag så regleras missade arbetsdagen och man slipper betala frånvaroavgift på 200kr. Mötesdeltagarna beslutade om att det räcker med en arbetsdag om året vanligtvis. Vid behov kan det bli lite mer och då kallar ordföranden in extrahjälp av medlemmar för det specifika tillfället.
 6. Information från ordföranden angående hög elräkning i vintras. Toaletten stod på 30 grader ibland och vi behöver försöka minska på okynnesförbrukningar nu när det blir kallare. Mötet diskuterade om att försöka låsa fast vred på förinställt värde och medlemmarna hjälps åt att kontrollera temperaturen när man går förbi vintertid.
 7. Information gavs om att arbete kommer utföras för att bredda parkering längs anslutning brygga A-B. RBF har köpt in L stöd för 30KSEK till detta så att parkeringsplatserna blir cirka 2m längre mot bryggorna och antalet uppskattas bli 8-10 stycken. Arbetet är tänkt att göras under kommande vinter.
 8. Sekreteraren informerade om nya preliminära avfallshanteringsplanen för Rönnängs Båtförening. Medlemmar uppmanades att uppdatera sig via rbf.nu hemsidan. Ordföranden har diskussion med Rönnängs bryggas Båtförening gällande 15KSEK årligen för att stötta underhållet & avtal för RBF´s medlemmar gällande nyttjande av sugtömningsstationen.
 9. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan. Spolplattan stängs av i november beroende på när frosten kommer.
 10. Motioner till mötet kunde skickas till kontakt@rbf.nu. Inga motioner inkomna.
 11. Övriga frågor:
 • Ordföranden informerade att vi inte får ligga vid mackens brygga mer än för att tanka. När vi är färdiga skall vi flytta oss med en gång. Det är inte tillåtet att fylla bensindunkar vid ”butiken” pga spill utan det  skall göras nere vid bryggan. Tappen är ålagda att montera uppsamlingskärl under bryggan för spill.    Räddningstjänsten står bakom kravpunkterna.
 • Medlem undrade om det fanns ny information gällande arrendet och det finns det inte enligt        ordföranden.
 • Medlem informerade att det finns en besvärlig kant vid upptaget som det behöver göras något åt.      Ordföranden noterade och ser till att det fylls upp med grovt grus.
 • Medlem berättade att det stack ut mycket spik från kanten på flotten vid upptaget. Ordföranden        noterade och köper in gummilist att monteras på tex kommande arbetsdag.

12. avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

Vid protokollet:

Rikard Sidorsson

Justeras:

Axel Carlsson                                                                        Frank Stenholm

 

 

Fler artiklar

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...

Underhåll – sjösättningsrampen

Väder och vind har med tiden spolat bort gruset längst ut på ”klacken” till sjösättningsrampen. Detta har inneburit en del problem för de som tagit upp båtarna. Nu är ”klacken” uppgrusad och rampen bli lättare att använda.

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...