Hamnar

Rönnängs båtförening har två hamnar i Rönnäng på sydligaste Tjörn.

Vi har drygt 400 båtplatser

Stansvik

Anläggning

I Stansvik finns merparten av föreningens båtplatser samt klubbstuga, miljöbod, spolplatta, mastställ, toalett och sopcontainer.

Sjömack

Längst in i hamnen ligger Stansvikstappen – som erbjuder diesel, bensin och gasol samt även hyr ut ett mindre antal gästplatser.

Service

I området finns flera företag med inriktning på service för fritidsbåtar, t.ex. sjösättning/upptagning/mastning, motorservice, vinterförvaring, vårutrustning etc. Det finns även en matvaruaffär ca 700m från hamnen.

Sopcontainer för medlemmarna är från och med 2020 placerad bakom klubbstugan.

Parkeringsplatser

RBF har parkeringsplatser för medlemmar mellan 15 juni och sista augusti. Parkeringsplatserna är övervakade av vaktbolag, och som medlem behöver du vid parkering RBF:s parkeringskort. Det kommer en ny utgåva 2020 som finns att hämta ut på Stansvikstappen innan säsongen drar igång.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats heter Stansvik och ligger i nära anslutning till hamnen.

Ropekullen

Anläggning och service

Nära Ropekullen finns både pub och pizzeria. Närheten till Stansvik skapar möjligheter att ta del av utbudet som finns där. Från Ropekullen till närmsta matvaruaffär är det ca 700m.

Parkeringsplatser

RBF har ett begränsat antal parkeringsplatser för medlemmar mellan 15 juni och sista augusti. Parkeringsplatserna är övervakade av vaktbolag, och som medlem behöver du vid parkering RBF:s parkeringskort. Det kommer en ny utgåva 2020 som finns att hämta ut på Stansvikstappen innan säsongen drar igång.

Kollektivtrafik

Busshållplatsen heter Rönnängs brygga och ligger precis intill hamnen. Här finns även färjeförbindelser till Åstol, Dyrön mm.

Sjösättningsramp

En sjösättningsramp för småbåtar finns i Stansvikshamnen intill bygdegården.
Nyckel till rampen löser du ut på Stansvikstappen.

Bild från sjösättning i Stansvik – bilden är nog ett montage.

Båtuppställning

Rönnängs båtförening har en båtuppställningområde i Stansvik under den mörka delen av året fungerar den som vinteruppställning för båtar. Under sommaren töms planen på båtar och fungerar istället som parkeringsplats för föreningens medlemmar.

Viktig information (nytt för 2020):

Kontakta någon av våra godkända samarbetspartners innan ni placerar er båt på uppställningområdet. Ni fyller sedan gemensamt i uppgifter om båtplatsnummer, längd + bredd båt mm.

Glöm inte att meddela klubben om du byter båt med nya mått.

Både vagn och vagga skall vara tydligt uppmärkt under hela tiden du förvarar båten hos Rönnängs båtförening.  Du kommer att få en bricka. Denna är ditt eget ansvar. Brickan är knuten till din båtplats vilket innebär att den inte kan överlåtas, och skall sedan returneras efter avslutat behov. Om du ej är medlem behöver du även märka upp med adress och telefon.

Båtar som ej är uppmärkta riskeras att flyttas på ägarens bekostnad.

 

Båtuppställningen i Stansvik.

Viktiga datum:

Uppställning av båtar på föreningens uppställningsplats kan starta f o m 1 september. Båtar förvarade på uppställningsplatsen ska vara sjösatta/flyttade senast 1 juni.
Mellan 15 juni och sista augusti fungerar uppställningsplatsen som parkering för RBFs medlemmar.

Miljö

RBF har en spolplatta med reningsanläggning placerad i anslutning till uppläggningsplatsen. Reningsanläggningens funktion kontrolleras regelbundet. Provtagning av utsläppsvattnet redovisas i protokoll som kontrolleras av Miljökontoret.

Samtliga båtar skall använda spolplattan i samband med upptagning vid kajen eller rampen. RBF har en miljöbod i anslutning till uppläggningsplatsen. Där finns möjlighet att lämna miljöfarligt avfall såsom spillolja, färgburkar, batterier m.m. Nyckel till miljöboden kan lånas hos Stansvikstappen.

RBF bedriver miljöarbete som följer ett egenkontrollprogram och redovisas till Miljökontoret varje år.

Bild på miljöbyggnaden som ligger i anslutning till uppställningsplatsen.

Spolplatta

Pris  för medlemmar

Kostnad för att använda spolplattan är förbetald och läggs på din faktura.

Pris om du inte är medlem

Baseras på båtlängd och betalas till Stansvikstappen.

 

Att tänka på

Pumpen startas av Stansvikstappen och din spoltid är begränsad till 12 minuter. Ta bort avspolat material som sjögräs och havstulpaner (skall slängas i pallkragen som står vid spolplattan).

 

Anmäl dig för att få e-postutskick med aktuell information från föreningen

Få tillgång till information om bl.a. nyheter och aktiviteter.