BAS systemet

Rönnängs Båtförening har valt att använda Båtunionens Administrativa System (BAS). Detaljerad bakgrund nedan. båtplatserna. 

– Länk till BAS systemet: Länk BAS

– Länk till enkel användarinstruktion. Länk Anv inst

 Det är mycket viktigt att informationen i systemet är korrekt och uppdaterad. Här ber vi om medlemmarnas medverkan.Läs nedan under ”systemet”.

Bakgrundsinformation BAS

Bakgrunden:

BAS är ett administrativt IT system som säkerställer och förenklar administrationen i hamn och båtföreningar.
RBF använder systemet för att sköta administrationen och hantering av:
– Medlemmar och deras kontaktuppgifter
– Båtplatser
– Uppställningsplatser
– Köhantering
– Informationsspridning via mail och sms

Systemet

Systemet är utvecklat av Båtunionen i samarbete med Båt och Hamnföreningar i Sverige. Kontinuerlig
vidareutveckling sker i Båtunionens regi. Systemet är molnbaserat och nås via webben.
Systemet är GDPR anpassat.

Användning

Systemet nås via följande länk: bas.batunionen.se

Systemet innehåller uppgifter om medlemmarna (medlemsnr/båtplats, namn, address, tele, mail) och vilka tjänster som
medlemmen har och nyttjar. Dessutom finns uppgifter om båtens storlek, modell, försäkring osv.

Medlemmar ansvarar för att hålla sin egen information uppdaterad och korrekt. Det innebär kontaktuppgifter, huruvida
man fortsatt önskar de tjänster RBF tillhandahåller båtplats, uppställningsplats etc samt storlek på Båt.

ÄNDRINGAR av uppgifter sker via mail till kontakt@rbf.nu som genomför ändringarna i systemet.

Medlemmar has sedan tidigare fått unika inloggningsuppgifter (användarnamn och tillfälligt lösenord).
Detta för att medlemmar skall kunna kontrollera sina uppgifter eller ansöka om nya tjänster.

 

 

 

Anmäl dig för att få e-postutskick med aktuell information från föreningen

Få tillgång till information om bl.a. nyheter och aktiviteter.