Aktuellt

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

Skrivet av Michael Thisted

23 februari, 2022

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta !

Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet!

Nu måste föreningen genomföra en sanering och byta filter. Detta till en kostnad 1på 10 000-15 000 kr.

I detta läge (underkända prover) är det dessutom så att kommunen ställer krav på övervakning/åtgärder av anläggningen för att säkerställa drift utan störning.

Konsekvensen för föreningen kan bli; onödiga, mycket stora kostnader. Eller att föreningen tvingas införa övervakning samt att medlemmarna endast får spola på övervakade tider. Både onödigt, krångligt och dyrt !

Vi uppmanar alla som använder spolplattan att följa instruktionerna noga så att vi kan undgå att hamna i att införa dessa förändringar !

Styrelsen

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte 22 Oktober 2022

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING 2022-10-08   Mötesprotokoll Höstmötets öppnande. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Gert Kjellberg samt Axel Carlsson....

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Fakturering

Hej Som ni säkert sett så har faktureringen av årsavgift, båtplats och grundavgift för spolning gått ut här i Januari. Dock så har vi inte tagit med arbetsdagsavgiften för 2022. Den kommer separat vid ett senare tillfälle. Mvh Styrelsen