Aktuellt

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

Skrivet av Michael Thisted

23 februari, 2022

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta !

Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet!

Nu måste föreningen genomföra en sanering och byta filter. Detta till en kostnad 1på 10 000-15 000 kr.

I detta läge (underkända prover) är det dessutom så att kommunen ställer krav på övervakning/åtgärder av anläggningen för att säkerställa drift utan störning.

Konsekvensen för föreningen kan bli; onödiga, mycket stora kostnader. Eller att föreningen tvingas införa övervakning samt att medlemmarna endast får spola på övervakade tider. Både onödigt, krångligt och dyrt !

Vi uppmanar alla som använder spolplattan att följa instruktionerna noga så att vi kan undgå att hamna i att införa dessa förändringar !

Styrelsen

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte 23 April 2022

ÅRSMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING 2022-04-23     Årsmötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson blev vald. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson blev vald. Val av justeringsmän och tillika rösträknare Albert...

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Tider för möten under 2022

Årets möten för medlemmar under 2022 kommer att ske enl följande: Årsmöte - 23 April kl 11:00 i klubbstugan Höstmöte 8 Oktober kl 11:00 i klubbstugan Väl mött ! Mvh Styrelsen

Datum för arbetsdagar under 2022

Arbetsdagar under 2022  Obs ! Nytt för i år att vi endast har en arbetsdag under våren och en under hösten. Vår : 2 April kl 09:00 start vid klubbstugan Höst : 22 Oktober kl 09:00 start vid klubbstugan Mvh Styrelsen

Fakturering

Hej Som ni säkert sett så har faktureringen av årsavgift, båtplats och grundavgift för spolning gått ut här i Januari. Dock så har vi inte tagit med arbetsdagsavgiften för 2022. Den kommer separat vid ett senare tillfälle. Mvh Styrelsen