Aktuellt

Protokoll Höstmöte 7 Oktober 2023

Skrivet av Michael Thisted

31 januari, 2024

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2023-10-07

 

 1. Höstmötets öppnande av RBF ordförande.
 2. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Axel Carlsson samt Frank Stenholm valdes.
 3. Fastställande av dagordning. Godkänd.
 4. Mötets behöriga utlysande. Utlyst på tavlor & hemsida, godkänt.
 5. Ordföranden informerade mötesdeltagarna om att de som missade vårstädningen eftersom hemsidan låg nere, deltar vid höstens arbetsdag så regleras missade arbetsdagen och man slipper betala frånvaroavgift på 200kr. Mötesdeltagarna beslutade om att det räcker med en arbetsdag om året vanligtvis. Vid behov kan det bli lite mer och då kallar ordföranden in extrahjälp av medlemmar för det specifika tillfället.
 6. Information från ordföranden angående hög elräkning i vintras. Toaletten stod på 30 grader ibland och vi behöver försöka minska på okynnesförbrukningar nu när det blir kallare. Mötet diskuterade om att försöka låsa fast vred på förinställt värde och medlemmarna hjälps åt att kontrollera temperaturen när man går förbi vintertid.
 7. Information gavs om att arbete kommer utföras för att bredda parkering längs anslutning brygga A-B. RBF har köpt in L stöd för 30KSEK till detta så att parkeringsplatserna blir cirka 2m längre mot bryggorna och antalet uppskattas bli 8-10 stycken. Arbetet är tänkt att göras under kommande vinter.
 8. Sekreteraren informerade om nya preliminära avfallshanteringsplanen för Rönnängs Båtförening. Medlemmar uppmanades att uppdatera sig via rbf.nu hemsidan. Ordföranden har diskussion med Rönnängs bryggas Båtförening gällande 15KSEK årligen för att stötta underhållet & avtal för RBF´s medlemmar gällande nyttjande av sugtömningsstationen.
 9. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan. Spolplattan stängs av i november beroende på när frosten kommer.
 10. Motioner till mötet kunde skickas till kontakt@rbf.nu. Inga motioner inkomna.
 11. Övriga frågor:
 • Ordföranden informerade att vi inte får ligga vid mackens brygga mer än för att tanka. När vi är färdiga skall vi flytta oss med en gång. Det är inte tillåtet att fylla bensindunkar vid ”butiken” pga spill utan det  skall göras nere vid bryggan. Tappen är ålagda att montera uppsamlingskärl under bryggan för spill.    Räddningstjänsten står bakom kravpunkterna.
 • Medlem undrade om det fanns ny information gällande arrendet och det finns det inte enligt        ordföranden.
 • Medlem informerade att det finns en besvärlig kant vid upptaget som det behöver göras något åt.      Ordföranden noterade och ser till att det fylls upp med grovt grus.
 • Medlem berättade att det stack ut mycket spik från kanten på flotten vid upptaget. Ordföranden        noterade och köper in gummilist att monteras på tex kommande arbetsdag.

12. avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

Vid protokollet:

Rikard Sidorsson

Justeras:

Axel Carlsson                                                                        Frank Stenholm

 

 

Fler artiklar

Upprustning av parkeringsplats

Upprustad korttidsparkering Under våren har parkeringen mellan brygga A och B rustats upp, platserna har gjorts något längre. Den kommer under sommaren att fungera som korttidsparkering - max 2 tim- för RBFs medlemmar. OBS! Viktigt att klubbens parkeringskort då finns...

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag Dagordning 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Fastställande av dagordning....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...