Aktuellt

Protokoll Årsmöte 23 April 2022

Skrivet av Michael Thisted

10 maj, 2022

ÅRSMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-04-23

 

 

 1. Årsmötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna.
 2. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson blev vald.
 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson blev vald.
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare Albert Svärd & Axel Carlsson blev valda.
 5. Fastställande av dagordning. Godkänd.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsbokslut i pappersform fanns att tillgå på mötet & ordföranden tillade att ekonomin går enligt plan. Stora kommande kostnader är renovering av E brygga samt byte av gamla bommar. Det kommer bli pengar över i år om inget oförutsett inträffar. Tanken är då att betala av på lånet så vi inte får något överskott i föreningen. I grunden är lånen lagda så att de är avbetalade när arrendet är slut 2028. Förhoppningsvis kommer vi klara att göra detta tidigare. Mötet beslutade om godkännande av bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av Styrelsemedlemmar. Sune Alexandersson (Ordförande), Lars-Göran Jansson (Vice Ordförande), Anna-Lena Karlsson (Kassör), Kjell Hermansson (Styrelseledamot), Thomas Kristensson (Styrelseledamot), Ingemar Andersson (Styrelseledamot), Robert Lorentzon (Styrelseledamot), Rikard Sidorsson (Sekreterare) förlängdes med ett år. Nya styrelsemedlemmar, Stefan Frank (Styrelseledamot) samt Hans Ivarsson (Styrelseledamot) valdes in på ett år.
 8. Val av vem som tecknar Båtförening mot banken (2st), valdes Ordförande och kassör till & som kan teckna var och en för sig.
 9. Gåva till Sjöräddningen 2000 kr godkändes.
 10. Info om Arbetsdagar. Ordförande berättade om att det beslutats på styrelsemöte 2022-02-22 att prova med endast två arbetsdagar om året då det borde räcka arbetsmässigt.
 11. Regler kring Spolplatta och kemikalier. Sekreteraren gick igenom senaste provtagningsdokument från höstens kontroll och att vi fått underkänt resultat. Enligt den certifierade provtagaren beror resultatet på att Oxalsyra använts vid tvätt. Det är bara vatten som får användas vid bottentvätt och inga kemikalier. Kommunen accepterat åtgärdsplan att informera på årsmöte och hemsida om gällande rutiner för underhåll av båtar och hur det skall göras på ett miljöriktigt sätt. Att nyckelbrickan till båttvätt märks med text att kemikalier/rengöringsmedel är förbjudet att använda. Skylt med text att kemikalier/rengöringsmedel är förbjudet att använda monteras på spolcontainer.
 12. Brygga vid upptag Tappen. Ordföranden haft möte med tappens personal gällande problem som uppstår sommartid vid lyftplats och närliggande bryggor då båtar dumpas där lång tid av bland annat kranbilar eftersom ägaren inte flyttar sin båt direkt. De tar då upp plats på tappens bryggor så kunder inte kan tanka sina båtar i sin tur. Tappens personal har blivit otrevligt bemötta ibland av våra medlemmar som inte vill flytta på sina båtar. Styrelsen ordnar med skylt med vad som gäller vid upptagsplatsen för att komma tillrätta med trängselproblemet så att alla vet vad som gäller där.
 13. Enkel information om dokument på hemsidan kallad “Rutiner för underhåll av båtar och hur det skall utföras på ett miljöriktigt sätt” föredrogs av sekreteraren samt de brister vi fått under höstens besiktning från Kommunen varav avsaknaden av detta dokument samt information om dokumentet var ett av dem. Medlem föreslog att ett exemplar även skulle sättas upp på båtföreningens anslagstavla för de som inte använder dator så ofta. Styrelsen ordnar detta.
 14. Motioner till mötet ( kontakt@rbf.nu ). Inga inkomna.
 15. Övriga frågor. Ordföranden berättade att vi hade okända båtvagnar i överflöd inom stängslat område som tar mycket plats & vi måste forsla bort dem. Vid sjösättning skall man meddela den som lyfter båten om vagnen skall stå kvar på området eller inte så detta blir registrerat i systemet. Styrelsemedlem meddelade att batterier helst lämnas privat på tippen och inte i stationen då föreningen har problem med att lämna in dem och få kvitto i nuläget. Fiskarna skall ha en egen miljöstation bredvid vår och vi kanske kan samordna med dem och lämna på samma gång så vi får kvitto på spillolja och övriga avfallsprodukter. Ordföranden informerade om att det kommer upp kravallstaket senare innanför inhägnat område till sommarens parkeringar. Dessa tas bort när sommaren är slut.
 16. Mötet avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

 

Vid tangentbordet

 

 

Rikard Sidorsson

 

 

 

Justeringsman                                                  Justeringsman

 

 

Albert Svärd                                                      Axel Carlsson

 

 

Fler artiklar

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Protokoll Årsmöte 15 April 2023

ÅRSMÖTE  RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING 2023-04-15, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik   Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sune Alexandersson valdes till ordförande för mötet. Rikard Sidorsson valdes till sekreterare för...

Arbetsdagar 2023

Arbetsdagar under 2023 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2023: lördag 1 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2023: lördag 21 oktober kl. 09.00    Vi träffas vid klubbstugan för att fördela arbetet. Fika serveras efter arbetet.    ...

Möten 2023

Möten för medlemmar under 2023 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2023: lördag 15 april kl. 11.00 Höstmöte 2023: lördag 7 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . Fika serveras i samband med...

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...