Aktuellt

Dagordning Årsmöte RBF 23 April 2022

Skrivet av Michael Thisted

15 april, 2022

ÅRSMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-04-23
DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av Styrelsemedlemmar
8. Val av vem som tecknar båtförening mot banken, 2st
9. Gåva till Sjöräddningen 2000 kr
10. Info om Arbetsdagar
11. Regler kring Spolplatta och kemikalier.
12. Brygga vid upptag Tappen
13. Enkel information om dokument på hemsidan kallad “Rutiner för underhåll av
båtar och hur det skall utföras på ett miljöriktigt sätt”.
14. Motioner till mötet ( kontakt@rbf.nu )
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas och föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Fler artiklar

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...

Underhåll – sjösättningsrampen

Väder och vind har med tiden spolat bort gruset längst ut på ”klacken” till sjösättningsrampen. Detta har inneburit en del problem för de som tagit upp båtarna. Nu är ”klacken” uppgrusad och rampen bli lättare att använda.

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...