Aktuellt

Dagordning Årsmöte RBF 23 April 2022

Skrivet av Michael Thisted

15 april, 2022

ÅRSMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-04-23
DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av Styrelsemedlemmar
8. Val av vem som tecknar båtförening mot banken, 2st
9. Gåva till Sjöräddningen 2000 kr
10. Info om Arbetsdagar
11. Regler kring Spolplatta och kemikalier.
12. Brygga vid upptag Tappen
13. Enkel information om dokument på hemsidan kallad “Rutiner för underhåll av
båtar och hur det skall utföras på ett miljöriktigt sätt”.
14. Motioner till mötet ( kontakt@rbf.nu )
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas och föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte 22 Oktober 2022

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING 2022-10-08   Mötesprotokoll Höstmötets öppnande. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Gert Kjellberg samt Axel Carlsson....

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...

Fakturering

Hej Som ni säkert sett så har faktureringen av årsavgift, båtplats och grundavgift för spolning gått ut här i Januari. Dock så har vi inte tagit med arbetsdagsavgiften för 2022. Den kommer separat vid ett senare tillfälle. Mvh Styrelsen