Aktuellt

Dagordning Årsmöte RBF 23 April 2022

Skrivet av Michael Thisted

15 april, 2022

ÅRSMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-04-23
DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av Styrelsemedlemmar
8. Val av vem som tecknar båtförening mot banken, 2st
9. Gåva till Sjöräddningen 2000 kr
10. Info om Arbetsdagar
11. Regler kring Spolplatta och kemikalier.
12. Brygga vid upptag Tappen
13. Enkel information om dokument på hemsidan kallad “Rutiner för underhåll av
båtar och hur det skall utföras på ett miljöriktigt sätt”.
14. Motioner till mötet ( kontakt@rbf.nu )
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas och föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag Dagordning 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Fastställande av dagordning....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...