Aktuellt

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

Skrivet av Michael Thisted

9 april, 2024

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag

Dagordning

2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Mötets behöriga utlysande. Utlyst på tavlor & hemsida
7. Ansvarsfrihet för Styrelsen gällande föregående verksamhetsår.
Medlemmarna har tillgång till Årsbokslut och revisionsberättelse.
8. Val av Styrelsemedlemmar: Lars-Göran Jansson (Vice Ordförande) 1år, Kjell
Hermansson (Styrelseledamot) 1år, Thomas Kristensson (Styrelseledamot)
1år, Stefan Frank (Styrelseledamot) 1år.
9. Val av vem som tecknar Båtförening mot banken (Ordföranden & Kassör)
10. Förslag om gåva till Sjöräddningen om 2000 kr.
11. Information angående ny parkering mellan A & B brygga.
12. Avfallshanteringsplan information. Medlemmar uppmanas att uppdatera sig via
rbf.nu hemsidan.
13. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan.
14. Medlemsinformation om Arbetsdag 19/10:e klockan 09:00. Höstmöte 19/10:e
klockan 11:00.
15. Motioner till årsmötet skickas till kontakt@rbf.nu
16. Övriga frågor:
17. Mötet avslutas och föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Välkommna !

Styrelsen

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...

Underhåll – sjösättningsrampen

Väder och vind har med tiden spolat bort gruset längst ut på ”klacken” till sjösättningsrampen. Detta har inneburit en del problem för de som tagit upp båtarna. Nu är ”klacken” uppgrusad och rampen bli lättare att använda.