Aktuellt

Protokoll Årsmöte 22 Oktober 2022

Skrivet av Michael Thisted

30 oktober, 2022

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-10-08

 

Mötesprotokoll

 1. Höstmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson
 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Gert Kjellberg samt Axel Carlsson.
 5. Fastställande av dagordning. Föreslagen dagordning fastställdes av mötet.
 6. Föredragande av föregående höstmötesprotokoll. Både Höstmöte/årsmöte 2021 samt årsmöte 2022 föredrogs för mötesdeltagarna.
 7. Val/omval av valberedning. Nuvarande Valberedning sitter kvar för tillsvidare men pga sjukdom behövs det väljas ny valberedning. Ordföranden ber medlemmar undersöka om de har möjlighet att ta de platser som blir vakanta.
 8. Information om nya BAS3. Man kan logga in med bankid istället för lösenord. Uppdateringar/ändringar måste fortfarande som innan godkännas av ordföranden.
 9. Information om arrendeläget för RBF. Båtföreningar på Tjörn arbetar gemensamt för att nya arrendeavtal skall upprättas med Hamnbolaget då det inte är långt kvar tills de gamla avtalen löper ut. Båtföreningarna har fått positiva besked från motparten. Ordföranden informerar att det är en fördel att försöka få till nytt avtal för RBF inom närtid så föreningen kan fortsätta investera för framtiden.
 10. Information om samarbetspartners(aktörer som får lyfta båtar). De av föreningen godkända samarbetspartners kan återfinnas på föreningens hemsida.
 11. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan. Sekreteraren berättade om resultatet föregående års vattenprov och påminde om att inte använda kemikalier på spolplattan samt berättade att förprov visade på PH 6 vilket indikerar att filtren inte slagits ut denna höst. Nytt prov är därför taget och vi väntar på resultat innan Jul. Föreningen genom ordföranden ber medlemmarna att observera förbudet mot kemikalier.
 12. Motioner till mötet. Inga motioner har inkommit.
 13. Övriga frågor. Ordföranden informerade om att Skärhamns Båtförening har valt att lägga på en miljöavgift samt att anlita Renova för att ta hand om miljöfarliga avfallet. RBF kommer också försöka anlita Renova för samma ändamål men inte lägga på en miljöavgift till medlemmarna i nuläget. En stor vattenansamling på uppställningsplanen har återigen bildats. Det har inte varit tillräckliga åtgärder med att borra hål i marken samt rensa brunn för att få igång dräneringen. Nya markarbeten behöver utföras för att området skall kunna dräneras.Föreningens ekonomi ser bra ut och två nya bommar av varje sort inköpta då många är dåliga på B- bryggan och även C-bryggan.Priset har stigit från 8000 till 15000 för en 8m bom som ett exempel och om det finns mer utrymme i slutet av året kommer fler köpas in samt lånet amorteras.Båtplatskön har ökat och RBF har nu 86 stycken i kö. Föreningens medlemmar har förtur vid byte av båtplats. Största omsättningen är från små till större platser.

  14. Mötet avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

 

 

Sekreterare

Rikard Sidorsson

 

Justeringsman                                                                      Justeringsman

Axel Carlsson                                                                        Gert Kjellberg

 

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte 15 April 2023

ÅRSMÖTE  RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING 2023-04-15, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik   Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sune Alexandersson valdes till ordförande för mötet. Rikard Sidorsson valdes till sekreterare för...

Arbetsdagar 2023

Arbetsdagar under 2023 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2023: lördag 1 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2023: lördag 21 oktober kl. 09.00    Vi träffas vid klubbstugan för att fördela arbetet. Fika serveras efter arbetet.    ...

Möten 2023

Möten för medlemmar under 2023 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2023: lördag 15 april kl. 11.00 Höstmöte 2023: lördag 7 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . Fika serveras i samband med...

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...