Aktuellt

Protokoll Årsmöte 22 Oktober 2022

Skrivet av Michael Thisted

30 oktober, 2022

HÖSTMÖTE I RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2022-10-08

 

Mötesprotokoll

 1. Höstmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet. Sune Alexandersson
 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Gert Kjellberg samt Axel Carlsson.
 5. Fastställande av dagordning. Föreslagen dagordning fastställdes av mötet.
 6. Föredragande av föregående höstmötesprotokoll. Både Höstmöte/årsmöte 2021 samt årsmöte 2022 föredrogs för mötesdeltagarna.
 7. Val/omval av valberedning. Nuvarande Valberedning sitter kvar för tillsvidare men pga sjukdom behövs det väljas ny valberedning. Ordföranden ber medlemmar undersöka om de har möjlighet att ta de platser som blir vakanta.
 8. Information om nya BAS3. Man kan logga in med bankid istället för lösenord. Uppdateringar/ändringar måste fortfarande som innan godkännas av ordföranden.
 9. Information om arrendeläget för RBF. Båtföreningar på Tjörn arbetar gemensamt för att nya arrendeavtal skall upprättas med Hamnbolaget då det inte är långt kvar tills de gamla avtalen löper ut. Båtföreningarna har fått positiva besked från motparten. Ordföranden informerar att det är en fördel att försöka få till nytt avtal för RBF inom närtid så föreningen kan fortsätta investera för framtiden.
 10. Information om samarbetspartners(aktörer som får lyfta båtar). De av föreningen godkända samarbetspartners kan återfinnas på föreningens hemsida.
 11. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan. Sekreteraren berättade om resultatet föregående års vattenprov och påminde om att inte använda kemikalier på spolplattan samt berättade att förprov visade på PH 6 vilket indikerar att filtren inte slagits ut denna höst. Nytt prov är därför taget och vi väntar på resultat innan Jul. Föreningen genom ordföranden ber medlemmarna att observera förbudet mot kemikalier.
 12. Motioner till mötet. Inga motioner har inkommit.
 13. Övriga frågor. Ordföranden informerade om att Skärhamns Båtförening har valt att lägga på en miljöavgift samt att anlita Renova för att ta hand om miljöfarliga avfallet. RBF kommer också försöka anlita Renova för samma ändamål men inte lägga på en miljöavgift till medlemmarna i nuläget. En stor vattenansamling på uppställningsplanen har återigen bildats. Det har inte varit tillräckliga åtgärder med att borra hål i marken samt rensa brunn för att få igång dräneringen. Nya markarbeten behöver utföras för att området skall kunna dräneras.Föreningens ekonomi ser bra ut och två nya bommar av varje sort inköpta då många är dåliga på B- bryggan och även C-bryggan.Priset har stigit från 8000 till 15000 för en 8m bom som ett exempel och om det finns mer utrymme i slutet av året kommer fler köpas in samt lånet amorteras.Båtplatskön har ökat och RBF har nu 86 stycken i kö. Föreningens medlemmar har förtur vid byte av båtplats. Största omsättningen är från små till större platser.

  14. Mötet avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

 

 

Sekreterare

Rikard Sidorsson

 

Justeringsman                                                                      Justeringsman

Axel Carlsson                                                                        Gert Kjellberg

 

Fler artiklar

Upprustning av parkeringsplats

Upprustad korttidsparkering Under våren har parkeringen mellan brygga A och B rustats upp, platserna har gjorts något längre. Den kommer under sommaren att fungera som korttidsparkering - max 2 tim- för RBFs medlemmar. OBS! Viktigt att klubbens parkeringskort då finns...

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag Dagordning 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Fastställande av dagordning....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...