Aktuellt

Uppställning/förvaring

Skrivet av Michael Thisted

22 april, 2021

Vi i styrelsen har under vintern diskuterat en del problem vi sett runt nuvarande hantering av båtuppställning. Det vi har observerat är bland annat följande:

– Svårigheter att få systemet med skyltar att fungera på ett bra sätt.

– Obehöriga ställer ställer upp sina båtar utan att betala för sig.

– Svårigheter att säkerställa att medlemmar får platser i första hand.

– Avgifter kommer inte i in till föreningen i samma utsträckning som planen nyttjas.

Styrelsen har efter att ha tittat på olika lösningar kommit fram till och beslutat att sätta upp staket runt vår uppställningsplan.

Detta ger föreningen:

– Kontroll på vem som nyttjar plan

– Parkering nyttjas under rätt tid

– Minskad tillgänglighet för obehöriga

– Bättre kontroll av att avgifter betalas av de som använder planen

 

Lösningen Styrelsen kommit fram till är:

– Ett staket byggs runt uppställningsplan under Maj- Juni

– 2 st.  8 meters grindar + samt 1  personingång installeras

– Dessa grindar låses med kombinationslås med kod som alla som förvarar sin båt får tillgång till

– Under parkeringsperiod, 15 Juni – 31 Augusti gäller parkeringskortet och grindarna är öppna

– Kod låset delas ut via mail och SMS till de som blir berörda

– Alla som har vinterplats/sommarplats/båtvagga registrerad i bas systemet per den 1 Augusti blir automatiskt

registrerad och fakturerad

 

OBS ! Viktigt för att allt skall bli rätt:

– Gå in i bas systemet och kontrollera att era kontakt uppgifter är uppdaterade och korrekta

– Kontrollera att uppgifterna stämmer med era önskemål om (Vinter/Sommar/Vagn/vagga)

– Kontrollera att uppgifterna på er båt/vagga/vagn stämmer enl. nedanstående beräkning (Priser, förvaring)

– Det är av stor vikt att det blir klart senast slutet av Juli för att faktureringen skall bli rätt

Åtkomst till bassystemet finner ni på denna länk (klicka) BAS Logga in (batunionen.se) . Om ni önskar hjälp kontakta Sune 0733-872871, helst med ett SMS eller mail till kontakt@rbf.nu med båtuppgifter (båtens längd/bredd , båtplatsnummer eller medlemsnummer samt vilken/vilka typer av förvaring ni önskar enl nedan)

– Om man inte avsäger sig plats/platser som är registrerade i bas går det automatiskt ut faktura för nästkommande säsong

– Nya Båtar / Vagnar vaggor som inför säsong ej hunnits registreras får man ta kontakt med en av våra samarbetspartners (finns listade under ”om föreningen- våra samarbetspartners på RBF.nu). Dessa samarbetspartners har tillgång till uppställningsplan och behöver då ha med uppgifter som krävs (båtens L+B) samt båtplats nr.

eller

båtens L+B samt Fullständig fakturaadress inkl. mejl och tele.

 

Priser, förvaring (inklusive moms):

Vinter plats

1 september-15 juni

Beräknas med: båtens längd + 0,5 m x Bredd + 0,5 m

 Medlem                                    Ej medlem

100 kr/kvm                                160kr/kvm

 

Sommar plats 

15 juni- 31 augusti

Beräknas med: båtens längd + 0,5 m x Bredd + 0,5 m

Medlem                                  Ej medlem

60 kr/kvm                                 100 kr/kvm

 

Sommarförvar vagn/vagga 

15 juni- 31 augusti

 Medlem                                       Ej medlem

1000 kr                                         1500 kr

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Fler artiklar

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag Dagordning 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Fastställande av dagordning....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...