RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

Prislista för 2017

Uppställningsplats 1 september- 1 juni

Priser baseras på Båtens längd x bredd x 1.2 = kvm x pris

Medlem ( Innehav av båtplats ) 55 kr / kvm 

 

Ej medlem 125 kr / kvm 

 

Sommaruppställning av vagn / vagga

Medlem 750 kr

Ej medlem   1250 kr

 

Sjösättningsramp (Nyckel Stansvikstappen)

150 kr 

  

Sjösättning/ upptag vid Stansvikstappen

Sjösättning / Upptag 150 kr 

 

Upptag 0-6 meter 300 kr  ( 450 ) kr inkl.avgift spolplatta

Upptag 6 meter +  400  (550) kr inkl.avgift spolplatta

Alla upptag är belagda med avgift spolplatta

 

Båtplatskö

250 kr  / år  

(Registreras endast vi ansökan hemsida)