RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

Köregler

Regler för dig som vill registreras som sökande till plats inom RBF Båthamnar

Endast den som är myndig kan tilldelas båtplats.

 

Ansökan

Du inplaceras i kön efter att anmälan inkommit. Det ska också anges för vilken båtstorlek (längd, bredd, deplacement och djupgående) och vilken båttyp (segel-, motorbåt, eka) som sökanden önskar plats.
Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.
Glöm inte att ändra adress om du flyttar.

 

Avgift

För att behålla din plats i kön betalar du en förnyelseavgift varje år.
Inbetalningskortet på förnyelseavgiften skickas automatiskt ut till sökande i kön.
Vi skickar ingen påminnelse.
Avgiften återbetalas inte.
Den som inte betalar avgift för ny period avförs ur registret.

 

Avregistrering

Avregistrering sker om du inte inom fastställd tid betalar fastställd avgift.
Den som avregistrerats behandlas vid återregistrering som nytillkommen sökande.

 

Anvisning

Anvisning av plats till aktuell hamn sker i turordning efter båtstorlek i förhållande till ledig plats och kvalificeringstid i kön.
Avregistrering sker då du har accepterat ett erbjudande.

 

Reservation

RBF förbehåller sig rätten att pröva om det är möjligt att hantera den båt som angivits i köansökan vid erbjudande av plats.