RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

Båtplats

Ansök om byte av båtplats.


1

Personuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
E-postadress:
Telefonnummer:

2

Båtinformation
Båttyp
Längd (m)
Bredd (m)

3

Båtplatsen
Nuvarande båtplats (nummer):
Önskad bredd på den nya båtplatsen:
Önskat djupgående av den nya båtplatsen:
Övrigt meddelande Meddelande (ej obligatoriskt):

4

Godkännande av våra villkor
Jag har läst och godkänner Rönnängs Båtförening's köregler